Mlekarska zadruga Ptuj pripojila Pomursko mlekarsko zadrugo.

Mlekarska zadruga Ptuj pripojila Pomursko mlekarsko zadrugo.

Mlekarska zadruga Ptuj je z 1.2.2016 pripojila 441 članov Pomurske mlekarske zadruge, ki so aktivni proizvajalci mleka in prevzela organizacijo odkupa mleka v Pomurju. S tem je Mlekarska zadruga Ptuj pomembno povečala obseg delovanja in posledično povečala odkup mleka za cca. 12 mio litrov. Mlekarska zadruga Ptuj je z pripojitvijo tudi zagotovila nemoten odkup in plačilo mleka za Pomurske proizvajalce, hkrati pa prevzela vsa osnovna sredstva Pomurske mlekarske zadruge  in dva zaposlena.