Vstop v lastništvo Pomurske mlekarne

Vstop v lastništvo Pomurske mlekarne

Z dogovorom o odkupu dela terjatev od bank upnic Pomurske mlekarne je Mlekarska zadruga Ptuj aktivno pristopila k sanaciji Pomurske mlekarne. Skozi delno konverzijo terjatev je Mlekarska zadruga Ptuj pridobila 13% lastniški delež Pomurske mlekarne in se zavezala da bo z strateško dobavo mleka  pomagala pri prisilni poravnavi  in sanaciji Pomurske mlekarne.