Uspešno zaključena prisilna poravnava Pomurskih mlekarn

Uspešno zaključena prisilna poravnava Pomurskih mlekarn

V ponedeljek, 10.7. je družba Pomurske mlekarne, ki je tudi v solastništvu Mlekarske zadruge Ptuj in velik kupec surovega mleka Mlekarske zadruge Ptuj uspešno zaključila postopek prisilne poravnave in poplačale vse navadne upnike v skupnem znesku 5,2 m€. Ob tej priložnosti je tudi Mlekarska zadruga Ptuj dobila poplačane terjatve do Pomurske mlekarne. Ob uspešno zaključeni prisilni poravnavi čestitamo vodstvu Pomurske mlekarne za uspešen zaključek prisilne poravnave.