Organizirana nabava suhe koruze

Organizirana nabava suhe koruze

V Mlekarski zadrugi Ptuj aktivno pristopamo k reševanju problematike  zagotavljanja zadostnih količin osnovne krme. S tem namenom bomo organizirali skupno nabavo suhe koruze za potrebe članov mlekarske zadruge Ptuj. Trenutno se še dogovarjamo z potencialnimi dobavitelji okrog možnosti dobave in cene. Končne pogoje in cene bomo sporočili naknadno.

Minimalno naročilo je 24 ton (kamion) oz. 12 ton (pol kamiona).

Dobava FCO končni kupec.

Za člane MZ Ptuj bo plačilo z obračunom mleka na štiri obroke. 

V primeru naročila pošljite izpolnjen vprašalnik na sedež MZ Ptuj ali pošljite po el. pošti na justina.tos@mz-ptuj.si,  info@mz-ptuj.si ali kontrola@mz-ptuj.si , lahko pa tudi oddate šoferju.