Author - nectuss

Organizirana nabava suhe koruze

V Mlekarski zadrugi Ptuj aktivno pristopamo k reševanju problematike  zagotavljanja zadostnih količin osnovne krme. S tem namenom bomo organizirali skupno nabavo suhe koruze za potrebe članov mlekarske zadruge Ptuj. Trenutno se še dogovarjamo z potencialnimi dobavitelji okrog možnosti dobave in cene. Končne pogoje in cene bomo sporočili naknadno. Minimalno naročilo je 24 ton (kamion) oz. 12 ton (pol kamiona). Dobava FCO končni kupec. Za člane MZ Ptuj bo plačilo z obračunom mleka na štiri obroke.  V primeru naročila pošljite izpolnjen vprašalnik na...

Read more...

Uspešno zaključena prisilna poravnava Pomurskih mlekarn

V ponedeljek, 10.7. je družba Pomurske mlekarne, ki je tudi v solastništvu Mlekarske zadruge Ptuj in velik kupec surovega mleka Mlekarske zadruge Ptuj uspešno zaključila postopek prisilne poravnave in poplačale vse navadne upnike v skupnem znesku 5,2 m€. Ob tej priložnosti je tudi Mlekarska zadruga Ptuj dobila poplačane terjatve do Pomurske mlekarne. Ob uspešno zaključeni prisilni poravnavi čestitamo vodstvu Pomurske mlekarne za uspešen zaključek prisilne poravnave.

Read more...

Izlet z zbiralci mleka

V ponedeljek 12.6. smo s skupaj z zbiralci odpravili na izlet po Prekmurju. V sklopu izleta smo združili prijeno s koristnim in si ogledali Pomursko mlekarno. Pobliže smo spoznali celoten proizvodni proces predelave mleka od prevzema do končnega izdelka. V nadaljevanju smo si privoščili pravo prekmursko »južino« v Šunkarni Kodila v Markišavcih, kjer se že tri generacije  družine Kodila ukvarjajo z predelavo mesa in mesnih izdelkov. Ogledali smo si postopek proizvodnje Prekmurske šunke, ki se suši in zori pod slamnato...

Read more...

Nova pridobitev – nov tovornjak za prevoz mleka

V petek 9. smo se skupaj z našimi prevozniki mleka veselili nove pridobitve. Naš prevoznik Ervin JUS je »krstil« nov tovornjak za prevoz cisterne za mleko znamke SCANIA. Vsi zaposleni v Mlekarski zadrugi Ptuj smo mu ob tej priložnosti zaželeli obilo varnih kilometrov ob prevozih našega mleka.

Read more...

25. Redni občni zbor Mlekarske zadruge Ptuj

V torek, 14. marca je potekal 25. redni občni zbor Mlekarske zadruge Ptuj, ki se ga je udeležilo preko 250 članov, predstavnikov mlekarskih skupnosti, povabljenih in gostov. Podan je bil pregled poslovanja za eto 2016 in pogled v 2017. Ob tej priložnost so bile tradicionalno podeljene nagrade rejcem, ki so v letu 2016 proizvedli največje količine mleka. Prav tako so bile nagrajene zbiralnice, ki so se najbolj odlikovale po čistoči v letu 2016. Ob tej priložnosti je bila podarjena...

Read more...

Zahvala direktorja ob upokojitvi

Spoštovani proizvajalci mleka – člani zadruge! Konec leta oz. 31.12.2016 zaključujem 25 letno vodenje MZ Ptuj vse od ustanovitve leta 1992 in tako s 1.1.2017 vstopam med upokojence in zaslužen pokoj. V tem obdobju je bilo veliko sprememb, pretresov pa tudi lepih trenutkov, ki sem jih delil s svojimi sodelavci pa tudi z vami, spoštovani poslovni partnerji, člani zadruge, prijatelji in znanci. V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami, zato se vam ob odhodu v pokoj zahvaljujem za dobro sodelovanje,...

Read more...

Vstop v lastništvo Pomurske mlekarne

Z dogovorom o odkupu dela terjatev od bank upnic Pomurske mlekarne je Mlekarska zadruga Ptuj aktivno pristopila k sanaciji Pomurske mlekarne. Skozi delno konverzijo terjatev je Mlekarska zadruga Ptuj pridobila 13% lastniški delež Pomurske mlekarne in se zavezala da bo z strateško dobavo mleka  pomagala pri prisilni poravnavi  in sanaciji Pomurske mlekarne.

Read more...

24. Redni občni zbor Mlekarske zadruge Ptuj

V četrtek 10. marca je potekal 24. redni občni zbor Mlekarske zadruge Ptuj, na katerem so bili potrjeni novi člani Upravnega in Nadzornega odbora Mlekarske zadruge Ptuj za obdobje 2016 – 2020. Upravni odbor je v nadaljevanju za predsednika izvolil g. Jožefa Hajška, za predsednika nadzornega odbora pa g. Stanka Medveda. Na občnem zboru je bila obravnavana aktualna pripojitev Pomurske mlekarske zadruge in aktualno dogajanje okrog vstopa v lastništvo Pomurske mlekarne.

Read more...

Mlekarska zadruga Ptuj pripojila Pomursko mlekarsko zadrugo.

Mlekarska zadruga Ptuj je z 1.2.2016 pripojila 441 članov Pomurske mlekarske zadruge, ki so aktivni proizvajalci mleka in prevzela organizacijo odkupa mleka v Pomurju. S tem je Mlekarska zadruga Ptuj pomembno povečala obseg delovanja in posledično povečala odkup mleka za cca. 12 mio litrov. Mlekarska zadruga Ptuj je z pripojitvijo tudi zagotovila nemoten odkup in plačilo mleka za Pomurske proizvajalce, hkrati pa prevzela vsa osnovna sredstva Pomurske mlekarske zadruge  in dva zaposlena.

Read more...