Osnovna dejavnost

Osnovna dejavnost mlekarske zadruge je:

Organizacija odkupa mleka

Organizacija zbiranja, prodaje in transporta mleka

Obračun mleka

Nakup in vzdrževanje opreme in hladilne tehnike za zbiralnice

(umetna gnojila, semena, zaščitna sredstva, krmila … )

Oskrba članov z reprodukcijskim materialom

(mineralna gnojila, semena, zaščitna sredstva, krmila … )

Finančni servis

(urejanje in finančno zapiranje odprtih postavk članov)

Mlekarska zadruga Ptuj je specializirana zadruga, ki se ukvarja predvsem z organizacijo odkupa surovega mleka od svojih članov in prodajo ter izvozom surovega mleka. Združuje preko 800 aktivnih proizvajalcev mleka  v SV Sloveniji.

Ker zadruga ni imela svojih poslovnih prostorov, je v letu 2002 kupila novo poslovno zgradbo na z skladiščnimi prostori na Ormoški cesti 29 na Ptuju

S ciljem zagotavljanja ustreznih pogojev za organizacijo odkupa in transporta surovega mleka je Mlekarska zadruga Ptuj v letu 2013 zgradila sodobni zbirni center, ki služi za organizacijo zbiranja, začasnega skladiščenja in transporta surovega mleka. S tem je Mlekarska zadruga Ptuj pridobila tudi ovalni žig, s čimer je izpolnila vse pogoje za izvoz surovega mleka v tujino.

Zadruga zraven organizacije odkupa mleka nudi svojim članom ugodno nabavo repromateriala po veleprodajnih cenah, z dostavo na dom in možnostjo odloženega obročnega odplačevanja z obračunom mleka.

Zadruga ima v lastii dve specialni sejalnici za dosejavanje trave direktno v  travno rušo. Z specilanimi sejalnicmi je možno kvalitetno dosejavanje travne ruše, ki je bila prizadeta od suše. Zadruga omogoča svojim članom najem po zelo ugodni ceni.

Hladilni bazeni in ostala oprema v zbiralnicah je v glavnem v lasti  Mlekarske zadruga Ptuj. V zadnjih letih opremljamo zbirna mesta za mleko  z cisternami z avtomatskim čiščenjem.