Kdo smo

Kdo smo

Mlekarska zadruga Ptuj je specializirana zadruga ki združuje proizvajalce mleka v SV Sloveniji. Osnovni namen zadruge je zagotoviti svojim članom najboljše pogoje odkupa in prodaje mleka, hkrati pa zagotoviti potrebno podporo za proizvodnjo kvalitetnega surovega mleka.

Zgodovina nastanka

Mlekarsko zadrugo Ptuj je 23.6.1992 ustanovilo 121 ustanovnih članov – proizvajalcev mleka. Namen specializirane zadruge je bil ustvariti organizacijo, ki se bo primarno ukvarjala s problematiko prireje in organizacije odkupa mleka. Ob koncu leta 1992 je specializirana Mlekarska zadruga Ptuj štela že 2450 članov, odkup mleka pa je imela organiziran preko 98 zbiralnic mleka. Celotni odkup mleka je v letu 1993  znašal že 18 mio litrov, celotni promet zadruga pa 720 mio SIT.