Organi družbe

Organi zadruge

Mlekarsko zadrugo Ptuj vodi Upravni odbor zadruge, ki šteje petnajst članov. Mandat upravnega odbora traja štiri leta. Upravni odbor izmed svojih članov izvoli Predsednika upravnega odbora, ki je hkrati Predsednik zadruge. Zraven upravnega odbora ima zadruga tudi Nadzorni odbor, ki kontrolira poslovanje zadruge.