Program razvoja podeželja

Podpora programov za razvoj podeželja

Vključitev v podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdaraskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

2. Javni razpis za podukrep 9.1.: Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdaraskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Z vključitvijo v podukrep 9.1 smo deležni delnega  povračila stroškov,  ki so nastali z ustanovitvijo Organizacije proizvajalcev v sektorju mleko. Z Ustanovitvijo Organizacije proizvajalcev mleka želimo trdneje povezati proizvajalce mleka in organizatorje odkupa z ciljem enotnega nastopa na trgu.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Specializirani proizvalalci mleka širše v regiji stremimo za enotnejšim nastopom na trgu v smislu enotnejše prodaje surovega mleka na trgu.  Z enotnejšim nastopom želimo povečati prodajne količine in zmanjšati posredne stroške, ki nastajajo vsled organizacije odkupa mleka .  Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 9.1 je pregledno poslovanje, ki jasno opredeljuje ekonomske učinke kmetov povezanih v organizaciji proizvajalcev in zasleduje predvidene srednjeročne cilje.

CILJI

  • povečanje povprečne dosežene odkupne cene mleka
  • povečanje števila članov vključenih v organizacijo proizvajalcev mleka
  • raziskava trga z surovim mlekom in odpiranje novih možnosti plasmana surovega mleka
  • strokovno izobraževanje članov organizacije proizvajalcev z ciljem doseganja višjih kvalitetivnh parametrov zbranega mleka
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Povečanje povprečne odkupne cene surovega mleka za 5%
  • Povečanje števila članov organizacije proizvajalcev mleka s ciljem skupnega nastopa na trgu
  • Zmanjšanje stroškov organiziranega zbiranja, odkupa in transporta surovega mleka.